13. ledna 2024 |  Farní ples | Slušovice | KD

27. ledna 2024 | Farní ples | Dolní Lhota | KD

2. února 2024 | Rodičovský ples | Vlachovice 

17. února 2024 | Skautský ples | Slušovice | KD